fbpx

Tahukah anda Suri Rumah juga turut dilindungi PERKESO?

Tahukah anda Suri Rumah juga turut dilindungi PERKESO? 9:32 pm · 22 Aug 2022·Twitter Tahukah anda Suri Rumah juga turut dilindungi PERKESO? Berkuat kuasa 1 Disember 2022, Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah (SKSSR) akan memberi perlindungan kepada golongan wanita, sama ada suri rumah sepenuh masa atau separuh masa, daripada bencana domestik dan keilatan. Tahukah anda […]

Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah (SKRSS) akan dilaksanakan oleh PERKESO pada 1 Disember 2022

Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah (SKRSS) akan dilaksanakan oleh PERKESO pada 1 Disember 2022 8:38 pm · 18 Aug 2022·Twitter Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah (SKRSS) akan dilaksanakan oleh PERKESO pada 1 Disember 2022 setelah Rang Undang-undang Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022 diluluskan oleh Parlimen baru-baru ini. Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah (SKRSS) akan dilaksanakan […]

Peningkatan siling gaji untuk caruman PERKESO akan menambah baik liputan keselamatan sosial

Peningkatan siling gaji untuk caruman PERKESO akan menambah baik liputan keselamatan sosial 5:21 pm · 18 Aug 2022·Twitter Peningkatan siling gaji untuk caruman PERKESO akan menambah baik liputan keselamatan sosial untuk para pencarum kerana ia mengambil kira kos sara hidup, unjuran inflasi dan Had Pendapatan Garis Kemiskinan. Peningkatan siling gaji untuk caruman PERKESO akan menambah […]